Hur många tillsatser äter du i din kost varje dag?

En vanlig dag kan innehålla över 80 tillsatser över dagen. 

Vet du hur många av dem som är falig för häslan?